Strona główna > Proste wspomaganie c.w.u. przez solar

Najbardziej popularnym wykorzystaniem energii słonecznej jest zastosowanie jej do dogrzewania c.w.u. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane instalacje solarne mogą pokrywać od 50 do 80% rocznego zapotrzebowania na energię cieplnš dla podgrzania ciepłej wody użytkowej! Energii w pełni darmowej! W okresach ciepłych, wody użytkowej zupełnie nie podgrzewamy, kolektor świetnie sobie z tym radzi.

Mamy kilka możliwości wykorzystania energii z kolektorów do dogrzania c.w.u. Najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie zbiornika gorącej wody użytkowej dogrzewanego elektrycznie. Instalacje takie stosuje się w budynkach, w których nie ma możliwości dogrzewania CWU za pomoca pieca. Grzałka elektryczna znajdująca się wewnątrz zbiornika, w pełni współpracuje z automatyką systemu solarnego co skutkuje minimalnym zużyciem energii elektrycznej. W takim przypadku oszczędzamy z zakupu drogiego pieca grzewczego.

Drugim sposobem jest wykorzystanie pieca grzewczego. Jeżli planujemy zamontowanie pieca, lub takowy posiadamy, niewštpliwie takie rozwišzanie będzie o wiele tańsze. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie bazuące na zbiorniku dwuwężownicowym (biwalentnym). Schemat takiej instalacji przedstawiono na rysunku.


Insbud


Zasobnik biwalentny jest wyposażony w dwie wężownice: dolną i górną. Wężownica dolna jest połączona z kolektorem słonecznym i stacją solar, dzięki temu ogrzewa w całości zasobnik. Czujnik T2 dokonuje pomiaru temperatury w dolnej części zasobnika, który jest wykorzystywany w procesie sterowania układu solarnego. Górna wężownica jest podłączona z innym źródłem grzewczym, najczęsciej jest to piec grzewczy, który ma za zadanie dogrzać górną część zasobnika w sytuacjach gdy zasobnik został rozładowany a układ solar nie pracuje (noc) lub zbyt wolno dogrzewa zasobnik (niskie napromieniowanie, całkowicie rozładowany zasobnik). Dogrzewanie górnej częsci zasobnika ma charakter utrzymania komfortu użytkowania c.w.u. przy równoczesnej oszczędności (ogrzewane jest ok. 30% zasobnika). Załączania innego źródła grzewczego (ewentualnie przekierowanie gorącego medium przy użyciu zaworu trójdrogowego) odbywa się przez osobny sterownik na podstawie pomiaru temperatury w górnej części zasobnika.

 

Copyright © 2004-2006 InsBud WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną musi być wcześniej uzgodnione.

PozycjonowaniePozycjonowanie