Strona główna > Kolektor płaski

Wiele klientów zadaje nam pytanie "dlaczego mam wybrać kolektor próżniowy a nie płaski, który jest sporo tańszy?". Poniżej postaramy się wyjaśnić i porównać kolektory płaskie i próżniowe w prosty i zrozumiały sposób.

O kolektorach płaskich nie możemy powiedzieć nic złego, ponieważ sami w przeszłości zajmowaliśmy się takimi kolektorami. Jednakże naturalną koleją rzeczy zajęliśmy się kolektorami próżniowymi, które są ewolucyjnymi następcami kolektorów płaskich. Obecnie w ogóle nie zajmujemy się kolektorami płaskimi. Dlaczego? Uzysk energetyczny z kolektorów płaskich w pełni zależy od temperatury zewnętrznej, praktycznie oznacza to, że w okresach, gdy jest niska temperatura na zewnątrz a słonce intensywnie świeci, całe ciepła, które zostanie zaabsorbowane zostaje oddana do otoczenia zanim zostanie przekazane do instalacji.

Kolektor próżniowy, jest zupełnie uniezależniony od temperatury zewnętrznej, ponieważ próżnia otaczająca absorber uniemożliwia oddanie zaabsorbowanego ciepła i w całości przekazuje je do instalacji (zasada termosu, próżnia jako idealny izolator). Efektywność kolektorów próżniowych zależy tylko i wyłącznie od natężenia promieniowania a nie od temperatury zewnętrznej. Poniżej przedstawiono wykres porównujący efektywność kolektora płaskiego i próżniowego w zależności od różnicy temperatur absorbera i otoczenia:

Insbud

Z uwagi na fakt, że w kolektorze rurowym próżniowym absorber jest położony właśnie na rurze (kształt walca), kolektor taki bardzo dobrze zachowuje się przy odchyłkach kolektora od kierunku południowego. Kolektor płaski, nie ma tendencji do wychwytywania promieni słonecznych padających pod kątem. Poniższy wykres prezentuje te różnice (przy założeniu 100% efektywności dla danego typu kolektora przy kierunku południowym):

Insbud

Cecha ta umożliwia umieszczanie kolektorów próżniowych z odchyłką od kierunku południowego bez znacznej utraty efektywności.
Poza tym konstrukcja kolektorów próżniowych umożliwia bardzo efektywne wychwytywanie promieniowania rozproszonego (pochmurne dni itp), czym niestety kolektory płaskie pochwalić się nie mogą. Niektórzy ignorują fakt wykorzystania promieniowania rozproszonego. Poniższy wykres pokazuje jak rozkład promieniowania bezpośredniego i rozproszonego w ciągu całego roku :

Insbud

Jak widać promieniowania rozproszonego jest całkiem sporo i kolektor próżniowy potrafi go wykorzystać. Średnio temperatura absorbera w dzień pochmurny (ale jasny - promieniowanie rozproszone) sięga 40 oC a kolektor płaski w ogóle nie pracuje przy takich warunkach.

Czy to oznacza, że kolektory płaskie są złe? Nie tak do końca. Szanujemy naszych klientów i ich portfele, dlatego dopóki cena kolektorów płaskich będzie niższa od ceny kolektorów próżniowych nie będziemy przekonywać klientów do zastosowania kolektorów próżniowych w instalacjach sezonowych. Dlaczego? Wydajność kolektora próżniowego w porównaniu do kolektora płaskiego w słoneczny, letni dzień jest o 15% większa (kolektor próżniowy z porównywalnym polem kolektorów płaskich. Dość znacznie uogólniając wg. ogólnych parametrów jeden kolektor IB-Sol 30-58 odpowiada 2-3 typowym kolektorom płaskim), co tak naprawdę przy tak dużej ilości energii nie ma żadnego znaczenia. Dlatego jeżeli ktoś, będzie używał instalacji solarnej 2-3 miesiące letnie w roku kolektor płaski mu w zupełności wystarczy, a koszt inwestycyjny będzie niższy. Natomiast dla budynków całorocznych, kolektorów płaskich nie można w ogóle porównywać z efektywnością kolektorów próżniowych. Przy -10 oC na zewnątrz, gdy słonce będzie świecić, kolektor próżniowy będzie ładował 60-70oC na zbiornik, a kolektor płaski nie będzie pracował w ogóle. Podsumowując: Jeżeli porównać efektywność kolektora płaskiego i próżniowego w lipcu i sierpniu, to będzie ona porównywalna (z 15% korzyścią dla próżniowego, co tak naprawdę nie ma znaczenia w tym okresie). Jeżeli porównać efektywność dla całego roku to kolektor próżniowy jest o 60% sprawniejszy od płaskiego.

Jaki wybrać? O tym musi zdecydować inwestor i musi wiedzieć czego chce i jaki efekt chce uzyskać.

 

Copyright © 2004-2006 InsBud WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną musi być wcześniej uzgodnione.

PozycjonowaniePozycjonowanie