> Wspomaganie c.o + c.w.u. (bufor 800l)
CenaDostępnośćZłóż zapytanie
13 997,36 zł netto
14 977,18 zł brutto
Insbudzamów


2x
Kolektor rurowy próżniowy typu IB-Sol 30-58

 • razem 60 rur próżniowy średnicy DN58 długości 1800mm
 • gabaryty zewnętrzne jednego kolektora: 1800x2000 mm
 • stal nierdzewna
1x
Zbiornik buforowy (akumulacyjny) 800 l

 • Zbiornik bezwężownicowy
 • Wiele króćców przyłączeniowych
 • Kilka źródeł ciepła
1x
Kompletna grupa pompowa z wymiennikiem płytowym

 • podwójna
 • pompa 25-60
 • wymiennik płytowy
 • grupa bezpieczeństwa
1x
Naczynie przeponowe Solar

 • 25 l
 • 10 Bar
1x
SR-618C1 - Wielosystemowy zaawansowany sterownik różnicowy

 • 6 czujników w komplecie
 • steruje 5 różnymi urządzeniami
 • kontrola dwóch połaci kolektorów i dwóch zbiorników
 • duży graficzny wyświetlacz
2x
AE-Qxx-3 Zawór trójdrogowy z siłownikiem

 • komplet z siłownikiem
 • wyłączniki krańcowe
 • Dostępne różne rozmiary
1x
IB-Therm 01 Termostat przylgowy

 • Zakres od 0 do 90 oC
 • Pasta i uchwyt w komplecie


Cena: 14 977,18 zł brutto


Kliknij w poniższy link aby zobaczyć szczegóły zestawu w naszym sklepie internetowym:

Wspomaganie c.o + c.w.u. (bufor 800l)


Poniżej przedstawiony schemat pokazuje w jaki sposób można wspomóc centralne ogrzewanie i ewentualnie basen kąpielowy - instalacją solarną i kominkową - wykorzystując zbiornik buforowy.Schemat podłączenia hydraulicznego – instalacja solarna, kominek do wspomagania c.o.


Działanie:

Układ solarny jest sterowany klasycznie, czyli dokonuje pomiaru różnicy temperatur T1 i T2, jeżeli różnica jest na odpowiednim poziomie (2-3 stopnie powyżej straty na orurowaniu instalacji) zostaje uruchomiona pompa układu solarnego (obieg pierwotny) i pompa ładująca (PCO 2 – obieg wtórny) i ciepło zaabsorbowane przez kolektory jest ładowane do zbiornika buforowego. W ten sposób zbiornik nie jest nigdy wychładzany.

W identyczny sposób jest sterowany układ kominkowy (pomiar różnicy temperatur T0 i T2).

Zbiornik buforowy jest ładowany warstwowo, przez skierowanie wody o odpowiedniej temperaturze na różną wysokość zbiornika. Do tego celu jest wykorzystywany zawór trójdrogowy AE-Qxx-3 (2) i termostat przylgowy IB-Therm 01 (1) (lub zanurzeniowy IB-Therm 02). Jeżeli temperatura jest wysoka to zawór jest ustawiany tak aby był przepływ w kierunku AB-A, jeżeli temperatura ma niższe parametry to zawór ustawiany jest tak aby przepływ był w kierunku AB-B. Rozwarstwienie zbiornika (najwyższe temperatury od góry, niższe od dołu) jest istotne ze względu na dyspozycyjność cieplną - korzystniej jest magazynować energię np. w górnej części 70 oC a w dolnej 20 oC, niż na całej wysokości zbiornika utrzymywać stałą temperaturę 40 oC (pomimo, że bilans energetyczny w obu przypadkach jest równy). Pełne rozwarstwienie powoduje lepszą dyspozycyjność cieplną i maksymalne wykorzystanie dostępnej energii. Zalecany próg reakcji zaworu (2) to ok. 65 oC.

Ciepło z kolektorów słonecznych i układu kominkowego jest ładowane zawsze od góry. Obszar zbiornika buforowego od góry do czujnika (T3) jest tzw. obszarem gotowości. W Obszarze gotowości jest magazynowana woda o temperaturze nie mniejszej niż minimalne zapotrzebowanie ”najcieplejszego” odbiornika (np. w przypadku zasobnika c.w.u 60oC,). Gdy temperatura w obszarze gotowości spadnie poniżej wartości minimalnej (odczyt temperatury T3) zostanie przestawiony zawór trójdrogowy (7) tak aby przepływ był w kierunku AB-B. Dzięki temu wstępnie podgrzana woda przez układ kominkowy i solar będzie dogrzana przez kocioł grzewczy jeżeli jej parametry będą za niskie. Kocioł c.o. zostanie odpalony automatycznie jeżeli temperatura wody wpływająca na powrót kotła będzie niższa niż wartość nastawiona na kotle (zalecana nastawa 80 oC). Jeżeli woda w strefie gotowości osiągnie odpowiednią temperaturę (T3) to zawór (7) zostanie przestawiony tak aby kocioł c.o. był pomijany w procesie ładowania zbiornika (przepływ AB-A). Kocioł automatycznie się wygasi.

Pompa ładująca (PCO 2) jest uruchamiana tylko wtedy gdy jest taka potrzeba, czyli w trzech przypadkach:

 • gdy pompa solarna pracuje (jest sens ładowania zbiornika energią solar)
 • gdy pompa kominka pracuje (jest sens ładowania zbiornika energią z kominka)
 • gdy brakuje ciepła w strefie gotowości


Odbiór ciepła ze zbiornika buforowego jest z samej góry przez włączenie pompy rozładowującej (PCO1). Pompa jest włączana tylko wtedy gdy jest zapotrzebowanie na ciepło:

 • gdy brakuje ciepła w zasobniku – sterowanie przez termostat (3) który równocześnie przestawia zawór (4) tak aby ładowany był zasobnik c.w.u. (przepływ AB-A). Jest to priorytet grzewczy więc, dopiero jak zasobnik c.w.u. osiągnie zadaną temperaturę zawór (4) przestawiany jest na pozycję AB-A.
 • gdy brakuje ciepła w pomieszczeniach – sterowanie przez termostat pokojowy (5)


Uwagi:

Jeżeli pompa c.o. jest wbudowana w kotle należy ją odłączyć od wewnętrznego sterowania kotła a najlepiej ją zdemontować.

Przedstawiony schemat jest poglądowy nie wrysowano niezbędnych elementów tj. filtry, zawory zwrotne, odpowietrzniki itp.

Symbolicznie zaznaczono naczynie przeponowe, które w układach buforowych musi być znaczne - 8% zładu wody w instalacji, czyli przy zastosowaniu zbiornika 800l należy stosować min. 65l naczynie.Poniżej przedstawiono schematy elektryczne podłączenia w/w układu:

Schemat elektryczny – instalacja solarna, kominek do wspomagania c.o.

Schemat elektryczny – instalacja solarna, kominek do wspomagania c.o.

Schemat elektryczny – instalacja solarna, kominek do wspomagania c.o.

Ogrzewanie basenowe:

Basen można ogrzewać na wiele sposobów. Poniżej zaproponowano dwa najpopularniejsze sposoby.

Basen ogrzewany jedynie energią solarną i kominkową (nadwyżką energii)

Schemat podłączenia hydraulicznego – instalacja solarna, kominek do wspomagania c.o.


Wielofunkcyjny sterownik (6) kontroluje temperaturę w zbiorniku buforowym i w basenie. Priorytetowo ładowany jest bufor. Jeżeli bufor zostanie nagrzany lub energia solarna lub z kominka jest zbyt niska aby ją ładować na bufor a na odpowiednim poziomie by ładować basen zostaje przekserowany zawór trójdrogowy w kierunku AB-B (na wymiennik basenowy). Jeżeli ma być ładowany bufor, zawór powraca do pozycji AB-A.

Pomba basenowa (PB) pracuje bez przerwy (w celu filtracji wody) lub gdy zawór ustawi przepływ na wymiennik (sygnałem zamknięcia).

Basen ogrzewany energią solarną, kominkową z możliwością ogrzewania kotłem c.o.

Schemat podłączenia hydraulicznego – instalacja solarna, kominek do wspomagania c.o.


Basen jest sterowany niezależnym sterownikiem. Jeżeli w basenie jest za zimna woda następuje odbiór ciepła z bufora przez pompę basenową PB2. Basen jest ogrzewany priorytetowo równorzędnie z innymi potrzebami.

Pomba basenowa (PB1) pracuje bez przerwy (w celu filtracji wody) lub gdy pracuje pompa PB2. 

Copyright © 2004-2006 InsBud WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną musi być wcześniej uzgodnione.

PozycjonowaniePozycjonowanie